NAGŁOŚNIENIE
Dysponujemy nagłośnieniem na uroczystość poprawin oraz konferencje.